Τι είναι Συμβουλευτική;

 Η Συμβουλευτική είναι μια αμφίδρομη διαδικασία επικοινωνίας ανάμεσα σ' ένα άτομο που ζητάει βοήθεια  και σ'έναν επαγγελματία που βοηθά. Προβλήματα για τα οποία κάποιος ζητάει βοήθεια μπορεί να αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις , τη σχέση με τον εαυτό του, την επαγγελματική του σταδιοδρομία κ.ά.

Η Ψυχολογία είναι η  επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη της σκέψης και των συμπεριφορών του ανθρώπου. Έχει ως άμεσο στόχο την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων τόσο ως άτομα, όσο και ως ομάδες, προσπαθώντας και να εξάγει γενικές αρχές αλλά και να ερευνήσει ειδικές περιπτώσεις, με τελικό στόχο να ωφελήσει την κοινωνία.

.  Η πλειοψηφία των ψυχολόγων ασχολούνται με κάποιο είδος θεραπευτικού ρόλου, εφαρμόζοντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους κλινικά, συμβουλευτικά ή και εκπαιδευτικά. Πολλοί κάνουν επιστημονική έρευνα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με ανθρώπινες διεργασίες και συμπεριφορές. Κάποιοι εργάζονται για βιομηχανίες, διάφορους οργανισμούς ή άλλου είδους φορείς, όπως σχετικούς με  τον αθλητισμό, την υγεία, τα ΜΜΕ, καθώς και στην εφαρμογή του δικαίου.

   Η ψυχολογία δεν  αποτελεί ιατρική ειδικότητα επομένως δικαίωμα χορήγησης ψυχιατρικών φαρμάκων έχουν μόνο οι νευρολόγοι και οι ψυχίατροι.

    

Ψυχοθεραπευτής είναι ο ειδικά εκπαιδευμένος επιστήμονας (γιατρός, ψυχολόγος, σύμβουλος ψυχικής υγείας, κοινωνικός λειτουργός…) σε κάποιο είδος ψυχοθεραπείας.

Ψυχοθεραπεία  είναι μία επιστημονική και συνεχώς εξελισσόμενη, θεραπευτική μέθοδος που απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα προσωπικών αιτημάτων :  Μπορεί να αφορά την προσωπική αυτογνωσία και εξέλιξη κάποιου ατόμου. Μπορεί να αφορά  ένα κρίσιμο γεγονός ,πχ ένα χωρισμός, θάνατος κ.τ.λ., για το οποίο το άτομο χρειάζεται βοήθεια ώστε να μπορέσει να το ξεπεράσει. Μπορεί ακόμα να αφορά  κάποιο έντονο αίσθημα άγχους, θλίψης, μοναξιάς, πανικού, διάφορες φοβίες, ψυχοσωματικά προβλήματα κ.ά.

 Έχουν σταδιακά δημιουργηθεί διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις ( πχ ψυχανάλυση, συστημική, γνωσιακή /συμπεριφορική κ.ά).

Οι απόπειρες διάκρισης μεταξύ συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας δεν υπήρξαν ποτέ απόλυτα επιτυχείς. Μπορούμε να πούμε ότι η ψυχοθεραπεία ασχολείται περισσότερο με ψυχικές διαταραχές συγκριτικά με τη συμβουλευτική, είναι μακροχρόνια  και συνδέεται κυρίως με ιατρικά πλαίσια . Ωστόσο, πολλοί σύμβουλοι εργάζονται σε ιατρικά πλαίσια, έχουν ψυχιατρικούς ασθενείς και ασκούν μακροχρόνια εργασία.

Η αλληλοεπικάλυψη ,λοιπόν, μεταξύ ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής είναι μεγάλη. Είναι ασφαλές να πούμε πως <<και οι δυο αποτελούν ψυχολογικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν τα ίδια θεωρητικά μοντέλα.Καθεμία από αυτές υπογραμμίζει την ανάγκη εκτίμησης των θεραπευόμενων ως ατόμων, την προσεκτική και ενσυναισθητική ακρόαση των λεγομένων τους , καθώς και την καλλιέργεια της ικανότητάς τους για αυτοβοήθεια και για ανάληψη προσωπικής ευθύνης>>.(Richard Nelson-Jones, 'Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής')

Λεωφόρος Κηφισίας 74, Αμπελόκηποι

6908272402

2106994266

  • White Facebook Icon